Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Telemedicin til vokse cystisk fibrose-patienter - et pilotprojekt

Af Lone Grotenborg, koordinerende cystisk fibrose-sygeplejerske på cystisk fibrose-ambulatoriet, Rigshospitalet.Præsenteret på den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2019.Cystisk fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Lone Grotenborg kunne præsentere sit projekt på konferencen.

Baggrund
I Danmark er Cf-behandlingen centraliseret og nogle patienter kommer langvejs fra. Alle patienter ses i ambulatoriet hver måned. Ved hvert besøg foretages en klinisk undersøgelse, patienterne bliver vejet, får målt blodtryk, iltmætning og lungefunktion. Patienterne afleverer et ekspektorat, som undersøges for mikroorganismer. Der bliver lavet en helbredsundersøgelse, og problemer diskuteres og afhjælpes. Hver patient har et betydeligt behandlingsprogram, som løbende bliver justeret.


Metode
Patienter fra forskellige aldersgrupper blev spurgt, om de ville deltage i et pilotprojekt, hvor de hjemme skulle måle lungefunktion, blodtryk, iltmætning og udfylde et spørgeskema om deres helbred.

Der blev uddelt et spørgeskema til de patienter, som kom i ambulatoriet i en kortere periode. 77 ud af 220 patienter besvarede spørgsmål om deres arbejdssituation, forbrug af tid på ambulatoriebesøg og interesse for at overgå til hjemmemonitorering med lungefunktionsmålinger mm. og derfor mulighed for tættere lungefunktion monitorering kombineret med telekommunikation.

83 % studerede eller arbejdede del- eller fuldtid
45 % brugte 2-5 timer og 23 % brugte mere end 6 timer om måneden på ambulante kontroller
79 % svarede, at det var vigtigt at få målt lungefunktion hver måned
68 % svarede, at det var vigtigt at tale med en læge
44 % svarede, at det var vigtig at tale med en sygeplejerske
69 % svarede, at det ville være godt at kunne måle lungefunktion hjemme
56 % var interesserede i muligheden for videokonsultationer


Resultater
10 patienter deltog i pilotprojektet. 6 ud af 7 patienter betragtede videokonsultationer på niveau med almindelige konsultationer.
6 ud af 7 var tilfredse eller meget tilfredse med videokonsultationer. Patienterne rapporterede mindre tidsforbrug fra tidligere mellem 2 timer – 2 dage og nu mellem 20 – 60 minutter.


Konklusion
Voksne CF-patienter er interesserede i muligheden for hjemmemonitorering og videokonsultationer.

Kontrol og opfølgning

Cystisk fibrose kræver regelmæssig kontrol og opfølgning, men forskning inden for området kan hjælpe med at muliggøre mere fleksible forløb. Her kan du læse de nyheder, som undersøger dette.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem