Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Organdonationskampagner

Hos Cystisk Fibrose Foreningen synes vi, at det er vigtigt at sætte fokus på vigtigheden af at tage stilling til organdonation. Det gør vi, fordi flere med cystisk fibrose på et tidspunkt får brug for en organtransplantation for at overleve. Foreningen deltager derfor aktivt i flere organdonationskampagner.

Det er vigtig at sætte fokus på muligheden for at donere sine organer, og derfor deltager vi som forening også aktivt i kampagner om berører dette emne.

Organdonationsdag i Danmark

I Danmark bliver der afholdt organdonationsdag hvert år den anden lørdag i oktober. Dansk Center for Organdonation fungerer som sekretariat for dagen og bidrager med materialer, idéer og eventkalender over alle de initiativer, der igangsættes på tværs af landet i forbindelse med organdonationsdagen. Både foreninger, sygehuse og private deltager i dagen med forskellige tiltag, der har til formål at sætte fokus på organdonation og skabe dialog og debat om emnet.

Cystisk Fibrose Foreningen deltager i organdonationsdagen, fordi vi ønsker at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at man tager stilling til organdonation. Det gør vi bl.a. ved at dele historier om personer med cystisk fibrose, der har haft brug for et organ for at overleve samt med kampagnen ‘Den gule organ-and’, hvor små gule ænder kommer til at pryde gadebilledet landet over og skal fungere som budbringere af det vigtige budskab.

Dokumentar med Michael Olesen

I forbindelse med Organdonationsdagen 2018 lavede TV2 Echo denne dokumentar med Michael Olesen, som har cystisk fibrose. Han fik nye lunger som følge af cystisk fibrose.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR