Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyt vejledningsmateriale til studerende med cystisk fibrose og til uddannelsesinstitutioner

Dansk Center for Undervisningsmiljø har udarbejdet et nyt vejledningsmateriale, som skal bidrage med viden om de udfordringer og behov det kan medføre at have en funktionsnedsættelse eller en kronisk sygdom, herunder cystisk fibrose. Målet er at forbedre vilkårene for studerende som har en funktionsnedsættelse eller en kronisk sygdom. Cystisk Fibrose Foreningen har bidraget med information til vejledningsmaterialet.

22. februar 2022

Som studerende med cystisk fibrose har du måske oplevet, at uddannelsesinstitutionen eller dine undervisere ikke har tilstrækkelig viden om din sygdom og dermed ikke har forståelse for de behov, som sygdommen kan medføre. Det kan for eksempel være i forbindelse med ekstra fravær på grund af sygdomsperioder, ambulante kontroller eller øget træthed.

Det gøres der nu noget ved med et helt nyt sæt vejledningsmaterialer til både de ansatte på uddannelsesinstitutionerne og til de studerende selv. Cystisk Fibrose Foreningen har bidraget til materialets beskrivelse af cystisk fibrose og de særlige behov, der kan være når man er studerende og har cystisk fibrose.

Vejledningsmaterialet omfatter blandt andet en publikation med generel information og opmærksomhedspunkter målrettet uddannelsesinstitutioner, studievejledere og undervisere, når de møder studerende som har en funktionsnedsættelse eller en kronisk lidelse. Publikationen indeholder også anbefalinger til, hvordan man som underviser kan støtte studerende med funktionsnedsættelser/kronisk sygdom. Materialet indeholder desuden en beskrivelse af 47 fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Derudover er der udgivet to pjecer med information fra vejledningsmaterialet i kondenseret form. En til ansatte ved uddannelsesinstitutionerne og en til studerende.

Nyt digitalt planlægningsværktøj til studerende med funktionsnedsættelse

Vejledningsmaterialet er integreret i den digitale platform minstudieplan.dk som er en platform, hvor man som studerende kan opbygge sin studieplan, dele den med studievejlederen, og få notifikationer om vigtige datoer og dokumenter – alt sammen med det formål at skabe et mere sammenhængende uddannelsesforløb ved at samle alt ét sted, og få et mere visuelt overblik.

Du kan finde det nye digitale planlægningsværktøj her.

Du kan finde det samlede materiale her.

 

Uddannelse

Som studerende med cystisk fibrose har du måske oplevet særlige udfordringer i forbindelse med dit studie. Måske er der perioder med ekstra meget fravær på grund af indlæggelse, behandlingsforløb, mange ambulante kontroller eller øget træthed. Måske oplever du, at uddannelsesinstitutionen ikke har tilstrækkelig viden om hvad cystisk fibrose er, og derfor ikke har den nødvendige forståelse for de behov, sygdommen kan medføre. Du kan på denne side finde information om vejledningsmateriale og støttemuligheder.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR