Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lad os betale arveafgiften – dine arvinger kan arve det samme eller mere, når du betænker os

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men den er god nok. Dine arvinger behøver ikke få mindre, når du betænker et velgørende formål - og med 30% løsningen kan det i nogle tilfælde ligefrem være en fordel for dine arvinger, at der er indsat et velgørende formål i testamentet.

Arveafgift – også kaldet boafgift – er en afgift, som arvinger betaler til staten. Afgiftens størrelse afhænger dels af arvens størrelse, dels af relationen mellem testator og arving.

Så meget skal dine arvinger betale i afgift

Ægtefæller er fritaget for at betale boafgift. Mens din nærmeste familie (forældre, børn og deres børn) betaler en afgift på 15%, betaler dine øvrige arvinger dertil en tillægsafgift på 25%.

Cystisk Fibrose Foreningen er fritaget for at betale arveafgift

Ligesom ægtefæller er almennyttige organisationer som Cystisk Fibrose Foreningen fritaget for at betale arveafgift.

Ved at indsætte Cystisk Fibrose Foreningen i dit testamente og lade os betale arveafgiften for dine øvrige arvinger, kan du støtte, uden det koster dine slægtninge noget.

Med 30% ordningen kan du støtte en vigtig sag, samtidig med at du sikrer dine nære bedst muligt

Er din arving fx en nevø eller niece, der skal betale den høje arveafgift, kan 30% løsningen være relevant for dig. Hvis du betænker Cystisk Fibrose Foreningen med 30% mod, at vi betaler arveafgift for din nevø eller niece, der arver de resterende 70%, vil din nevø eller niece få et højere beløb udbetalt, end hvis han/hun selv havde betalt afgiften. Det kan med andre ord svare sig for din arving, at du støtter et godt formål.

I nedenstående ses et regne-eksempel på 30% ordningen.

Uden 30% løsningen

(Eksempel beregnet ved arv i alt 1.000.000 kr., 2023 tal)

Arv til din nevø/niece: 1.000.000 kr.
Nevø/nieces boafgift: 326.308,75 kr.
Udbetalt arv til nevø/niece: 673.691,25 kr.

Med 30% løsningen

(Eksempel beregnet ved arv i alt 1.000.000 kr., 2023 tal)

Arv til nevø/niece: 700.000 kr.
Nevø/nieces boafgift: 217.558,75 kr.
Arv til Cystisk Fibrose Foreningen: 300.000 kr.
Cystisk Fibrose Foreningens boafgift: 0 kr.
Udbetalt arv til nevø/niece: 700.000 kr.
Udbetalt arv til Cystisk Fibrose Foreningen (fratrukket nevø/nieces boafgift): 82.441,25 kr.

Om foreningen

Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til cystisk fibrose, og formidler historier fra dagligdagen om livet med sygdommen. Her kan du læse alt fra foreningens arbejde med forskning, mærkesager til organisatoriske oplysninger og medlemsfordele. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR