Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Arvegangen ved cystisk fibrose

Cystisk fibrose er en arveligt betinget sygdom. I Danmark er ca. 3 % af befolkningen eller 1 ud af 34 personer raske anlægsbærere for cystisk fibrose. Det vil sige, at ca. 150.000 danskere er bærere af det gen, der medfører cystisk fibrose. Kun hvis begge forældre er anlægsbærere, er der risiko for at få et barn med cystisk fibrose.

Hvis begge forældre er bærere af genet, vil 25% af børnene teoretisk set få cystisk fibrose, 50% vil være raske anlægsbærere, mens 25% vil være raske og uden arveanlæg for cystisk fibrose.

En arvelig, medfødt sygdom som cystisk fibrose begynder ved befrugtningen. Befrugtningen finder sted, når æg fra moderen forenes med sæd fra faderen. Både æg og sæd indeholder millionvis af gener, som udgør den grundlæggende arvemasse.

Uendeligt lange kæder af gener udgør et kromosom. Et menneske har 23 kromosompar, heraf et par kønskromosomer. Kromosomerne befinder sig i kernen i hver eneste celle i kroppen, og hvert kromosom bærer tusindvis af arveanlæg. Disse arveanlæg (gener) er altid til stede parvis. Hver af forældrene giver et af generne fra sit genpar videre til barnet, og disse danner således et genpar hos barnet. På den måde bærer gener familietræk fra den ene generation til den næste. Hvilket gen fra genparret, som gives videre til barnet, er fuldstændig tilfældigt.

Begge forældre skal som nævnt være bærere af genet, der medfører cystisk fibrose, for at der er risiko for at få et barn med cystisk fibrose, og det er kun i de tilfælde, hvor begge forældre giver det syge gen videre, at barnet vil få cystisk fibrose. Hvis barnet kun arver ét cystisk fibrose-gen enten fra moderen eller faderen, er barnet rask bærer af sygdommen – ligesom forældrene. Hvis barnet arver det raske gen fra både moderen og faderen, har barnet ikke cystisk fibrose og er heller ikke bærer af genet, der medfører cystisk fibrose.

En anlægsbærer har ikke nogen symptomer på cystisk fibrose, og derfor finder de fleste først ud af, at de er bærere af genet, når de får et barn med sygdommen. I familier, hvor der er kendt forekomst af cystisk fibrose, kan man blive tilbudt en anlægsbærertest, der viser, om man af bærer af genet, der medfører cystisk fibrose. Læs mere om anlægsbærertest her.

Sammen skaber vi bedre og længere liv

Cystisk Fibrose Foreningen arbejder for bedre og længere liv for alle med cystisk fibrose. Derfor støtter foreningen hvert år dansk forskning i cystisk fibrose og arbejder for bedst mulig behandling for både børn og voksne med cystisk fibrose. Vi tilbyder også støtte og rådgivning til personer med cystisk fibrose og deres pårørende.

Det kan vi kun takket være støtte fra privatpersoner, virksomheder og fonde. Vil du også hjælpe?

Kristoffer med sin far

Hvad er cystisk fibrose?

I Danmark er der omkring 200 børn og 300 voksne med cystisk fibrose. Få et overblik over, hvad cystisk fibrose er, og hvad sygdommen indebærer. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem
Barn med maske

Brug os

Brug Cystisk Fibrose Foreningen. Vi har nemlig en lang række tilbud til dig.

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR